RBNG Health & More

Blogs op het gebied van health en meer
02 feb
Overlijdensrisicoverzekering versus begrafenisverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Er verandert veel na een overlijden, met name de financiële situatie. Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kies je voor financiële zekerheid voor je nabestaanden. De nabestaanden ontvangen eenmalig een bedrag als je overlijdt. Zij kunnen met dat bedrag bijvoorbeeld aan financiële verplichtingen voldoen, de hypotheek aflossen of de kinderen laten studeren. Deze verzekering kent drie vormen. 

Gelijkblijvende

Bij deze verzekering wordt bij overlijden altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd. Het maakt niet uit wanneer je overlijdt, in het eerste jaar of aan het einde van de looptijd van de verzekering. 

Lineair dalende

Het uit te keren bedrag neemt elk jaar af met een vast bedrag. Het eerste jaar is het uit te keren bedrag het hoogst, in het laatste jaar het laagst. 

Annuïtair dalende

Het uit te keren bedrag neemt per jaar af met een bepaald percentage. Dit bedrag daalt in het begin beperkt, maar later steeds sterker. 

Begrafenisverzekering

Niet iedereen heeft genoeg geld op de rekening staan om een begrafenis te betalen. Met deze verzekering betaal je gespreid voor je eigen begrafenis. Je kunt ervoor kiezen om een bepaald bedrag uitgekeerd te krijgen of voor producten en diensten. De drie meest voorkomende zijn: 

Kapitaal

Als je hiervoor kiest, ontvangen de nabestaanden een vast geldbedrag. 

Natura

Bij overlijden ontvangen de nabestaanden geen geldbedrag, maar producten en diensten. 

Koopsom

Je levert eenmalig een bedrag in bij de verzekeringsmaatschappij. Een deel van de begrafenis wordt met dit geld vergoed. 

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een begrafenisverzekering?

Het is voor mensen lang niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen deze twee verzekeringen. Een ORV is niet bedoeld om jouw begrafenis te regelen, maar hiermee geef je je nabestaanden financiële rust na je overlijden. Met een verzekering voor je begrafenis verzorgt de verzekeraar de begrafenis of wordt er een vast bedrag uitgekeerd om de begrafenis te betalen. 
Een ander verschil is dat de ORV alleen uitkeert als je voor de afgesproken datum overlijdt. Een begrafenisverzekering keert altijd uit.

0 reacties

Laat een reactie achter
Je reactie is geplaatst.