RBNG Health & More

Blogs op het gebied van health en meer
05 mei
Tevredenheid en gezondheid zijn cruciaal op de werkvloer

Het is niet alleen algemeen bekend, maar het is ook wetenschappelijk bewezen: gelukkige en vitale werknemers zijn de motor van een bedrijf. Daarom doet u als bedrijfsleider ook al het mogelijke om de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers te verzekeren en verzuim zo laag mogelijk te houden. Een ervaren en degelijke Arbo-arts kan u hierin met raad en daad bijstaan.

 

Gezondheid is de grootste rijkdom van een bedrijf

Medewerkers functioneren het meest efficient wanneer ze gezond en vitaal zijn. Preventief optreden voorkomt heel wat problemen. De arbo-wetgeving is hierover heel duidelijk. Als bedrijfsleider moet u op regelmatige basis een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden. Op die manier krijgt u inzicht in de gezondheid van uw medewerkers. Ziektes kunnen vroegtijdig opgespoord worden en de nodige maatregelen kunnen genomen worden.


Daarnaast wordt er gewerkt met de Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX). Er wordt gekeken naar de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van elke werknemer. Hoe ziet de werknemer zijn toekomst in het bedrijf? Arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling en het streven naar bepaalde doelen komen hier aan bod. Het resultaat is een totaalplaatje van de fysieke en morele gezondheidstoestand van het bedrijf op werknemersniveau.

 

Stress als oorzaak van verzuim

We horen het vaker: de druk op medewerkers wordt alsmaar groter. Er worden alsmaar meer resultaten verwacht met minder werkkrachten. De werkdruk verhoogt en de werk-privé balans raakt uit evenwicht. Het gevolg is werkverzuim. Maar hoe vaker dit voorkomt of hoe langer dit verzuim duurt, hoe moeilijker het voor iedere partij wordt. Problemen stapelen zich op, zowel in de werk- als in de privésfeer. Het wordt een vicieuze cirkel waar men nog moeilijk uit raakt. De enige oplossing is dan de problemen zo snel mogelijk aanpakken. Een eerste stap is erover praten en bij voorkeur met een externe (lees: objectieve) partij.

 

Veiligheid creëert vertrouwen

De Arbo-arts analyseert de veiligheid in het bedrijf. Er wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd en er wordt een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit gaat onder meer over pesten op het werk, discriminatie en seksuele intimidatie. Elke werkgever is wettelijk verplicht om dergelijke problemen in het bedrijf aan te pakken.

 

Beter voorkomen dan genezen

Als er één of meerdere problemen voorkomen, kunt u beroep doen op de Arbo-arts. Zo kan door middel van individuele gesprekken of tijdens groepssessies het probleem in zijn beginfase bestreden worden. De Arbo-geneesheer gaat in gesprek met zowel de medewerker als de werkgever om zo tot een oplossing te komen. Preventief kunnen er ook opleidingen gevolgd worden. Denk bijvoorbeeld aan een cursus 'Het snel herkennen van stress-signalen' of 'Hoe voert u als leidinggevende een verzuimgesprek'. Hoe meer u als werkgever voorbereid bent op mogelijke problemen, hoe sneller u kunt reageren en hoe efficiënter u de problemen kunt aanpakken.

Samen met een Arbo-arts doorbreekt u vicieuze cirkels van ontevredenheid en verzuim en gaat u voor een vitaal, gezond en duurzaam bedrijf!

0 reacties

Laat een reactie achter
Je reactie is geplaatst.