RBNG Health & More

Blogs op het gebied van health en meer
28 jun
Hoe lang wil jij thuis blijven als het niet goed meer gaat?

Als je aan 100 mensen zou vragen hoe lang ze willen thuis blijven, bijvoorbeeld bij tijdelijke of terminale ziekte, dan raad je het antwoord al. Bijna iedereen zegt volmondig 'zo lang mogelijk'. Maar de concrete uitvoering hiervan als je inderdaad in die positie bent, is niet altijd zo eenvoudig. Het is logisch dat je eerst aan mantelzorg denkt. Mensen uit je directe omgeving springen bij waar ze kunnen en helpen jou zo veel als mogelijk. Maar hoe goed deze mensen het ook bedoelen, er komt misschien toch een moment dat het allemaal wat te veel wordt. Wat moet je dan?

Mantelzorg in combinatie met professionele hulp

Iemand thuis verzorgen, dag in dag uit, is niet te onderschatten. Het vergt niet alleen psychologisch heel wat van een mens, ook fysiek is dit heel zwaar. Slapeloze nachten, zorgen, angsten en daarbij nog de fysieke inspanning om de patiënt te verzorgen is een hele opgave. Zorgen voor bijvoorbeeld een dement persoon of een persoon met Alzheimer is niet niks. Niemand hoeft dit alleen te dragen. Op zo'n momenten kan er gedacht worden aan 24-uurs zorg. Professionele hulp kan in diverse vormen en op verschillende niveaus ingeschakeld worden. Zo kan bijvoorbeeld een verpleger aan huis komen als de mantelzorger er eens even tussenuit wil, of zelf ziek komt te vallen bijvoorbeeld. Het kan ook een extra hulp zijn in afwachting dat de patiënt in een zorginstelling wordt opgenomen.

De menselijk aanpak van thuiszorg

Een professionele organisatie voor particuliere 24-uurs zorg besteedt heel veel aandacht aan de menselijke kant van de zaak. Zo wordt er bijvoorbeeld bij terminale verzorging vooral gezorgd voor rust, sereniteit en comfort. Alles draait rond de patiënt en de personen die rustig afscheid willen nemen. Nachtzorg kan ingeroepen worden als extra hulp naast mantelzorg of thuiszorg overdag. Het laat de personen in de omgeving even op adem komen zodat zij zelf een goede nachtrust hebben. Welke vorm van zorg je ook aanvraagt, het wordt uitgevoerd met optimaal respect voor de personen in kwestie. De zorgteams zijn klein en de zorgen gebeuren in je eigen vertrouwde omgeving. Dit is een heel belangrijk gegeven als het gaat om gelukkig zijn.

Hoe zit het met de kosten?

Bij elke aanvraag voor verzorging, wordt er een kennismakingsgesprek (ook wel 'keukentafelgesprek') gevoerd. Hierin wordt bepaald welke zorgen er nodig zijn. Er wordt ook besproken hoe je een PGB (persoonsgebonden budget) kunt aanvragen. Dit is een bedrag dat je ontvangt om een deel van de kosten te betalen. Laat je goed adviseren door de zorgverstrekker. Zij weten perfect waar je recht op hebt en hoe je dit kunt aanvragen. Zo is de financiële kant een zorg minder. Mede dankzij goed georganiseerde thuiszorg kun je je meer toeleggen op de emotionele kant om je partner, je ouders of je kind optimaal bij te staan.

0 reacties

Laat een reactie achter
Je reactie is geplaatst.