RBNG Health & More

Blogs op het gebied van health en meer
19 aug
Smartengeld en letselschadevergoeding. Wat is het precies en wat zijn de verschillen?

Beide termen, smartengeld en letselschadevergoeding komen voorbij wanneer u een ongeval heeft gehad. Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval in het verkeer, een ongeval tijdens vakantie of een ongeval op de werkvloer dan komen er verschillende schadeposten op u af. Het kan zijn dat u psychische schade heeft opgelopen. Daar zit direct eigenlijk al het verschil, er zijn namelijk twee aspecten die voorbij komen.

Materiële schade

Materiële schade, zoals de auto die total loss is verklaard na het ongeval maar ook de kosten die u maakt voor het parkeren bij het ziekenhuis. Om het samen te vatten, dit zijn alle kosten of schadeposten die u heeft gekregen als gevolg van het ongeval oftewel letselschade. Het kan zoals eerder genoemd om kleine posten gaan zoals parkeerkosten maar ook om aanzienlijke bedragen in het geval van een auto die total loss is.

Een schadevergoeding waar u mogelijk recht op heeft voor uw materiële schade kan bestaan uit een groot aantal schadeposten. De bedragen zijn per geval anders. Het bedrag wat u bij de andere partij kunt claimen bestaat uit zoals eerder beschreven alle onkosten die u extra moet maken. Elk schadegeval is anders en een mogelijke vergoeding is afhankelijk van de hoogte en de hoeveelheid onkosten die u extra moet maken maar ook de duur en de hoogte van de inkomsten die u mis loopt als gevolg van het ongeval. Na een ongeval is het goed om te weten dat hoe klein de extra te maken kosten ook zijn, als deze door het ongeval zijn ontstaan dan kunt u deze claimen.

Immateriële schade

Verder kan er ook immateriële schade zijn. Hierbij moet u denken aan psychische, geestelijke of emotionele schade die u bent opgelopen als gevolg van het ongeval. Denk hierbij aan gevoelens van verdriet, angst, schaamte of depressie na het ongeval. Deze gevoelens kunnen een grote impact hebben op uw leven. Het kan gebeuren dat u functioneren door deze gevoelens onder druk komt te staan.

Het proces om hier een vergoeding voor te vragen is complexer. Want hoe kan er nu een prijs aan gevoelens van verdriet, angst of schaamte worden gekoppeld? Specialisten hebben hier twee methoden voor ontwikkeld die veel worden toegepast om tot een bedrag te komen. Wanneer u dit zelf is overkomen is het verstandig om een specialist in te schakelen die u hiermee verder kan helpen.

Om terug te komen op de vraag in onze titel, smartengeld en letselschadevergoeding. Wat is het precies en wat zijn de verschillen? Eigenlijk zit het verschil in het type schade waarvoor de bedragen worden uitgekeerd. Gaat het om materiële of letselschade dan praten we over een schadevergoeding of letselschadevergoeding. Wanneer er immateriële schade is en hiervoor wordt een bedrag uitgekeerd, dan spreken we van smartengeld.

0 reacties

Laat een reactie achter
Je reactie is geplaatst.