RBNG Health & More

Blogs op het gebied van health en meer
03 nov
Een gezond bedrijf met gezonde medewerkers

Is jouw bedrijf gezond? Nee, dan bedoelen we niet of je bedrijf goede cijfers laat zien in winstmarges, omzet of afzet. We hebben het over de medewerkers. De drijvende krachten achter elke organisatie. Medewerkers die goed voor zichzelf zorgen en als ‘gezond’ bestempeld kunnen worden zorgen voor een lager ziekteverzuim, waardoor het bedrijf effectief meer werk kan verzetten. Logischerwijs moeten we ons de vraag stellen: Hoe kunnen we het ziekteverzuimpercentage verlagen? En is dat de ‘Heilige Graal’ voor een werkgever?

Ziekteverzuim in 2016

Volgens onderzoek van het CBS was het ziekteverzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2016 in Nederland 4,3. Dit komt erop neer dat er 43 dagen van 1000 te werken dagen verzuimd zijn vanwege ziekte. Dat zijn slechts gemiddelden. Het ziekteverzuim is het hoogst in de zorgsector. Het ziekteverzuimpercentage ligt daar op 5,8%. Dit op zich niet het meest opvallend. Want in deze sector is het ziekteverzuim al geruime tijd hoger dan het gemiddelde in Nederland. Wat daadwerkelijk een opvallend detail is, is dat het verschil met het gemiddelde van Nederland in de afgelopen 10 jaar niet zo hoog is geweest. Dit heeft onder andere te maken met de ontwikkelingen in de zorgsector. De werkdruk is de laatste jaren toegenomen. Steeds meer medewerkers in de zorg geven bij ziekte aan dat dit werkgerelateerd is. Tijd om daar eens goed naar te kijken.

Verbetering in de meest eenvoudige dingen

Als werkgever kun je niet voorkomen dat er mensen ziek worden. Wat je wel kunt doen is (met mooie woorden gezegd) het ‘faciliteren van zaken’ die er voor zorgen dat een werknemer zich goed voelt tijdens het werk. Dit kan in de meest eenvoudige dingen zitten zoals zorgen voor de juiste hoogte van bureau en bureaustoel. Dit voorkomt lichamelijke klachten. Maar denk ook eens aan het voorzien van verantwoorde lunches of een wekelijkse fruitmand voor het bedrijf. Dit kan zorgen voor een betere gezondheid van een medewerker.

De juiste poppetjes op de juiste plaats

Het kan (zoals in de zorg) ook liggen aan de werkdruk. Een hogere werkdruk kan zorgen voor een toename in stress dat zelfs kan uitmonden in fysieke klachten of grotere mentale klachten. Maar wat nu als je organisatorisch nog slagen kan maken? Het correct afstemmen van de inzet van het personeel, de capaciteit van het personeel en de workload kan zorgen voor een verrassend effect waar de meeste werkgevers niet eens bij stil staan. Vaktermen die hiervoor worden gebruikt zijn workload management of workforce management. Hoe fijn zou het zijn als je met behulp van een betere personeelsplanning, meer uit de werknemers en uit het bedrijf kan halen? Misschien worden niet de volledige of niet de juiste vaardigheden van elke medewerkers benut. Stel je nu eens voor dat je dit inzichtelijk kan maken en daarin maatregelen kunt treffen. Dat zou een win-win situatie kunnen opleveren voor zowel de opdrachtgever als de werknemer(s).

Geen beterschap, maar….

Kijk eens kritisch naar jouw bedrijf en de medewerkers. Bereken eens het ziekteverzuimpercentage. Zit daar nog verbetering in? Kijk dan welke mogelijkheden er zijn (op financieel en praktische vlak) om de gewenste situatie te creëren. Houd er rekening mee dat dit uiteraard niet binnen een dag, een week of een maand gerealiseerd kan worden. Maar het streven is om de de medewerkers geen beterschap te wensen, maar succes!

Tags:
0 reacties

Laat een reactie achter
Je reactie is geplaatst.